Kuřice Dominant Červený D853

DOMINANT ČERVENÝ D853 je velice atraktivně zbarveným programem s hnědou až červenou barvou peří na celém těle. Program využívá možnosti sexování podle geneticky podmíněné odlišné rychlosti růstu letek u jednodenních kohoutů s pomalým a u slepiček s rychlým růstem letek.


Období chovu od 19 do 78 týdnů:

Životnost: 95 %

Stáří při 50 % snášky: 23 týdnů

Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu: 92 %

Počet vajec: 300 ks

Průměrná hmotnost vajec: 62 g

Spotřeba krmiva na slepici a den: 123 g

Hmotnost těla slepice v 68 týdnu: 2,20 kg

Barva skořápky: hnědá

Je velice oblíben jako finální hybrid pro samozásobitelské chovy. Kohouti bývají využíváni i k produkci tradičního vysoce chutného drůbežího masa. Předností jsou vysoké parametry snášky okolo 300 vajec. Charakteristická je hnědá barva skořápky vajec.

Tento program je výsledkem křížení rychle opeřující otcovské populace Rodajlendky červené = RIR s alelou recesivního genu "k" pro rychlost opeřování "K/k" a mateřská populace je pomalu opeřující červené Rodajlendky = RIR s dominantní alelou "K". Při líhnutí jednodenních kuřat se uplatňuje feathersexing při využití alel "K/k", kdy jednodenní kohoutek od matky získává dominantní alelu tohoto genu "K" a je pomalu opeřující a jednodenní slepička získává od otce alelu recesivní "k" a je rychle opeřující, což je patrné na letkách jednodenních kuřat.

280,00 Kč