Kuřice Dominant Červeně Žíhaný D159

DOMINANT ČERVENĚ ŽÍHANÝ D159 je atraktivně zbarveným programem připomínajícím plemeno Plymutka žíhaná, ovšem v červenohnědé barvě peří s výrazným žíháním. Je velice oblíben jako finální hybrid pro samozásobitelské chovy nejen v Evropě, ale i ve světě.


Období chovu od 19 do 78 týdnů:

Životnost: 95 %

Stáří při 50 % snášky: 23 týdnů

Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu: 93 %

Počet vajec: 305 ks

Průměrná hmotnost vajec: 62 g

Spotřeba krmiva na slepici a den: 120 g

Hmotnost těla slepice v 68 týdnu: 2,15 kg

Barva skořápky: hnědá

Dominant Červeně Žíhaný je díky atraktivnímu zbarvení využíván i pro export rodičovských kompletů s cílem produkce vajec v rodinných samozásobitelských chovech.

Předností jsou vysoké parametry snášky okolo 300 vajec. Kohouti tohoto programu jsou pro vyšší hmotnost těla velmi vhodní k produkci tradičního vysoce chutného drůbežího masa.

Tento program je výsledkem křížení červeně žíhané otcovské populace RIR rychle opeřující s alelou recesivního genu " k" pro rychlost opeřování K/k a mateřské hnědé populace RIR pomalu opeřující s dominantní alelou K. Při líhnutí jednodenních kuřat se uplatňuje feathersexing při využití alel "K/k", kdy jednodenní kohoutek od matky získává dominantní alelu tohoto genu "K" a je pomalu opeřující a jednodenní slepička získává od otce alelu recesivní "k" a je rychle opeřující, což je patrné na letkách jednodenních kuřat.

280,00 Kč